Sztum. Radni wyznaczyli miejsce na lokalne produkty rolne i spożywcze rolników.

Sztum. Radni wyznaczyli miejsce na lokalne produkty rolne i spożywcze rolników.

Radni miejscy podjęli uchwałę o prowadzeniu handlu produktami rolnymi i spożywczymi na Targowisku Miejskim w Sztumie przez rolników i ich domowników w piątki i soboty.
➡ Decyzja ta ma na celu zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, a także stworzenie miejsca bezpośredniej sprzedaży lokalnych produktów.
➡ Handel odbywa się w godzinach funkcjonowania targowiska (w piątek od godz. 7:00 do godz. 17:00 i w sobotę od godz. 7:00 do godz. 15:00). Sprzedawać można tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolnika.
Prowadzący handel są zobowiązani m.in. do:
1. Przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych;
2. Zachowanie czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej zakończeniu;
3. Okazywanie na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
4. Umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
5. Używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji.
➡➡Więcej w Uchwale nr XLI.362.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. na bip.sztum.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.