Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego  na rok 2022 przyznane!

Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego na rok 2022 przyznane!

Komisja konkursowa zajęła się wnioskami o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego. Obradujący zwracali uwagę między innymi na przemyślaną, spójną, logiczną koncepcję oraz uporządkowany opis przedsięwzięcia oraz sposób określenia jogo celów oraz rolę przedsięwzięcia w zakresie promocji powiatu sztumskiego. Przyznano 6 dofinansowań.

Wniosek nr 1⃣

Piotr Podlewski, dziedzina: historia, kultura regionalna;

Tytuł przedsięwzięcia: Legendy Dolnego Powiśla

Powstanie cyklu filmów (6-7) 15-20 minutowych opisujących Legendy Dolnego Powiśla z autorską muzyką oraz wykorzystaniem środowisk teatralnych. Przedsięwzięcie będzie promowane w regionie Dolnego Powiśla, na Pomorzu za pomocą mediów internetowych i społecznościowych. Projekt trafi do szkół i placówek kulturalnych w celu szerzenia wiedzy o regionie oraz jako pomoc dydaktyczna.

Wniosek nr 2⃣

Agnieszka Rutka – Napiwodzka, dziedzina: malarstwo, warsztaty artystyczne;

Tytuł przedsięwzięcia: Namaluj obraz w Galerii Ligo

Zorganizowanie warsztatów dla 7 – 8 osób dorosłych. Każdy z uczestników warsztatów namaluje jeden obraz, który zostanie zaprezentowany w Galerii Ligo. Poszczególne etapy pracy będą dokumentowane na blogu Galerii Ligo oraz w mediach społecznościowych. Prace wykona na warsztatach mogą być również przedstawione w instytucjach dedykowanych upowszechnianiu kultury, np. Sztumskie Centrum Kultury.

Wniosek nr 3⃣

Beata Langowska, dziedzina: poezja

✍️📒 Tytuł przedsięwzięcia: „Słowo szemrane- zbiór wierszy”

Wydanie tomiku wierszy, które zawierają pochwałę uroków krajobrazu Ziemi Sztumskiej. Po konsultacjach z autorytetami w dziedzinie kultury, wybrane zostaną wiersze, które znajdą się w zbiorze. Promocja tomiku planowana jest w Sztumskim Centrum Kultury.

Wniosek nr 4⃣

Krystian Zdziennicki, dziedzina: kultura regionalna/ochrona zabytków/dziedzictwo kulturowe

Tytuł przedsięwzięcia: „Cmentarze przykościelne dekanatu sztumskiego do 1945 roku, jako przykład kultury funeralnej Powiśla – inwentaryzacja i upamiętnienie”

Dokonanie pełnej inwentaryzacji fotograficzno-opisowej nagrobków cmentarzy przykościelnych na terenie dekanatu sztumskiego, na których miały miejsce pochówki przed 1945 rokiem oraz przeprowadzenie kwerendy archiwalnej, której celem będzie uzupełnienie danych o pochowanych na cmentarzu zmarłych. W ramach projektu zostaną również uprzątnięte zaniedbane przedwojenne nagrobki na inwentaryzowanych cmentarzach. Rezultaty przeprowadzonej inwentaryzacji opisane zostaną w książce. Planowane jest również zorganizowanie wystawy fotograficznej.

Wniosek nr 5⃣

Magdalena Grodecka, dziedzina: upowszechnianie i ochrona dóbr kulturyTytuł przedsięwzięcia: „Powiśle on line – promocja regionu w sieci”

Stworzenie strony internetowej poświęconej promocji regionu Powiśla. Powstała strona będzie miała ciekawą formułę prezentującą wartościowe treści ukazujące historię regionu, jego kulturę materialną, ludzi z Powiśla oraz ciekawe miejsca. Celem strony będzie zapoznanie z dziedzictwem regionu, wspólne budowanie marki oraz poznawanie opinii i pomysłów mieszkańców, które pomogą wyznaczyć nowe kierunki działania.

Wniosek nr 6⃣

Pan Kacper Smoliński, dziedzina: muzyka/sztuka audiowizualna

Tytuł przedsięwzięcia: „Nagranie teledysku do autorskiej kompozycji”

Przedmiotem projektu jest nagranie klipu muzycznego do autorskiej kompozycji powstałej na ten cel. Realizacja projektu stypendialnego umożliwi popularyzację działalności artystycznej poprzez połączenie dźwięku i obrazu. Powstały teledysk będzie zapowiedzią pierwszej autorskiej płyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.